شهرستان کوهبنان میزبان کاروان فرهنگی ورزشی دوچرخه سواری شهرستان بهاباد( استان یزد) بود که تحت عنوان ( ازسرباز تاسردار) مسیر مرقد شهید امیرحسین قربانی تا مرقد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را رکاب خواهند زد . ☑️کانون بسیج ورزشکاران شهرستان کوهبنان ☑️هیات دوچرخه سواری ☑️هیات ورزش های همگانی ☑️ناحیه مقاومت بسیج ☑️اداره ورزش و جوانان […]

شهرستان کوهبنان میزبان کاروان فرهنگی ورزشی دوچرخه سواری شهرستان بهاباد( استان یزد) بود که تحت عنوان ( ازسرباز تاسردار) مسیر مرقد شهید امیرحسین قربانی تا مرقد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را رکاب خواهند زد . ☑️کانون بسیج ورزشکاران شهرستان کوهبنان ☑️هیات دوچرخه سواری ☑️هیات ورزش های همگانی ☑️ناحیه مقاومت بسیج ☑️اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان