✔ افتخاری دیگر برای شهرستان 📌اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان در حوزه بانوان بعداز شهرستان کرمان باکسب امتیاز ۷۲۵ مقام دوم استان راکسب نمود . 📌این موفقیت را خدمت تمامی نایب رئیسان، مربیان و بانوان ورزشکارشهرستان تبریک عرض می کنیم. 🌹روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان🌹

✔ افتخاری دیگر برای شهرستان 📌اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان در حوزه بانوان بعداز شهرستان کرمان باکسب امتیاز ۷۲۵ مقام دوم استان راکسب نمود . 📌این موفقیت را خدمت تمامی نایب رئیسان، مربیان و بانوان ورزشکارشهرستان تبریک عرض می کنیم. 🌹روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان🌹

  • نویسنده : امین مهدی مجیدی
  • منبع خبر : روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان