?شهادت امام جعفر صادق (ع)? ?مرد آسمانی مدینه، ?چشمه جود و سخاوت، ?کوه حلم و بردباری، ?تجسم اخلاص و صبر، ?دریای عمیق علوم لدنی ?بر شیعیان تسلیت باد! ⚫️روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?شهادت امام جعفر صادق (ع)?

?مرد آسمانی مدینه،
?چشمه جود و سخاوت،
?کوه حلم و بردباری،
?تجسم اخلاص و صبر،
?دریای عمیق علوم لدنی

?بر شیعیان تسلیت باد!


⚫️روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان