ششمین روزاجرای طرح ساختارقامتی زنان ودختران روستایی شهرستان کوهبنان (روستای افزاد) ۹۹/۱۰/۲۱ (روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان )    

ششمین روزاجرای طرح ساختارقامتی زنان ودختران روستایی شهرستان کوهبنان (روستای افزاد) ۹۹/۱۰/۲۱ (روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان )

 

 

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : هیئت ورزش های بومی محلی