شرکت ۷۸نفر از بانوان والیبالیست باشگاه فرهنگی ورزشی کوثر شهرستان در اردوی سیاحتی زیارتی رفسنجان گرامیداشت هفته دولت جمعه ۱۴۰۱٫۰۶٫۱۰ (سرزمین موجهای آبی, امامزاده سید جلال الدین ) . ☑️ روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان☑️

شرکت ۷۸نفر از بانوان والیبالیست باشگاه فرهنگی ورزشی کوثر شهرستان در اردوی سیاحتی زیارتی رفسنجان گرامیداشت هفته دولت جمعه ۱۴۰۱٫۰۶٫۱۰ (سرزمین موجهای آبی, امامزاده سید جلال الدین ) . ☑️ روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان☑️