کلاس توجیهی دانش افزایی مربیان فوتبال با تدریس مجید جلالی مدرس رسمی AFC در سالن اجتماعات پالیز شهر کرمان برگزار شد. این دوره یک روزه با حضور حدود ۶۰ نفر از سراسر استان برگزار شد. این دوره با نظر مساعد رئیس هیئت فوتبال استان و با پیگیری کمیته آموزش این هیئت، در راستای افزایش سطح […]

کلاس توجیهی دانش افزایی مربیان فوتبال با تدریس مجید جلالی مدرس رسمی AFC در سالن اجتماعات پالیز شهر کرمان برگزار شد. این دوره یک روزه با حضور حدود ۶۰ نفر از سراسر استان برگزار شد. این دوره با نظر مساعد رئیس هیئت فوتبال استان و با پیگیری کمیته آموزش این هیئت، در راستای افزایش سطح علمی و کیفی دانش مربیان و همچنین بهره بردن از حضور مجید جلالی در استان برگزار شد. آقایان سجاد محمدحسنی و اسماعیل آتشین پنجه به نمایندگی از هیئت فوتبال شهرستان کوهبنان در این دوره شرکت نمودند. در پایان گواهی حضور و شرکت در دوره نیز به شرکت کنندگان اعطا شد.

روابط عمومی هیئت فوتبال شهرستان کوهبنان