شرکت اقای محمدامین دانشوری نسب رییس هیات بدمینتون شهرستان بعنوان داور مسابقات لیگ بدمینتون کشوری به میزبانی کرمان (روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان)

شرکت اقای محمدامین دانشوری نسب رییس هیات بدمینتون شهرستان بعنوان داور مسابقات لیگ بدمینتون کشوری به میزبانی کرمان (روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان)

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان