درشب ششم از برگزاری مسابقات والیبال بانوان جام رمضان دردیداراول تیم امید وپاسارگاد ۱باهم به رقابت پرداختند ودرادامه تیم پاسارگاد ۱باامتیاز ۲بر۰به پیروزی رسید دردیداردوم تیم پاسارگاد۱وکوثر باهم به رقابت پرداختند وتیم پاسارگاد۱بانتیجه ۲بر۰به پیروزی رسید قضاوت این مسابقات توسط سرکارخانم آدیش وخانم قربانی .منشی گری خانم ایزدی انجام شد. بازی فینال این مسابقات به […]

درشب ششم از برگزاری مسابقات والیبال بانوان جام رمضان دردیداراول تیم امید وپاسارگاد ۱باهم به رقابت پرداختند ودرادامه تیم پاسارگاد ۱باامتیاز ۲بر۰به پیروزی رسید دردیداردوم تیم پاسارگاد۱وکوثر باهم به رقابت پرداختند وتیم پاسارگاد۱بانتیجه ۲بر۰به پیروزی رسید قضاوت این مسابقات توسط سرکارخانم آدیش وخانم قربانی .منشی گری خانم ایزدی انجام شد. بازی فینال این مسابقات به بعداز شب‌های قدر موکول شد. ✅روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان✅