سومین روز اجرای طرح ساختار قامتی زنان روستایی شهرستان کوهبنان ( دهستان جور ۹۹/۱۰/۱۶) ☑️ ورزش بانوان شهرستان کوهبنان ☑️ هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان    

سومین روز اجرای طرح ساختار قامتی زنان روستایی شهرستان کوهبنان ( دهستان جور ۹۹/۱۰/۱۶) ☑️ ورزش بانوان شهرستان کوهبنان ☑️ هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان

 

 

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان