?طی حکمی از سوی دکتر علی قرایی هادی میرزاخانی به عنوان سرپرست هیئت فوتبال شهرستان کوهبنان منصوب شد. در اوایل تیرماه مهندس یاسرمحسنی شهردار کوهبنان که حدود ۴سال به عنوان رئیس درهیئت فوتبال شهرستان فعالیت داشت به دلیل مشغله کاری فراوان از سمت خود استعفا کرد تا بعداز گذشت حدود یکماه از سوی دکتر قرائی […]

?طی حکمی از سوی دکتر علی قرایی هادی میرزاخانی به عنوان سرپرست هیئت فوتبال شهرستان کوهبنان منصوب شد.

در اوایل تیرماه مهندس یاسرمحسنی شهردار کوهبنان که حدود ۴سال به عنوان رئیس درهیئت فوتبال شهرستان فعالیت داشت به دلیل مشغله کاری فراوان از سمت خود استعفا کرد تا بعداز گذشت حدود یکماه از سوی دکتر قرائی ریاست هیئت فوتبال استان هادی میرزاخانی به عنوان سرپرست هیئت فوتبال شهرستان کوهبنان منصوب گردد.

?روابط عمومی هیئت فوتبال شهرستان کوهبنان