سلام
سلام به جوانان عزیز ورزشکار
سلام به آینده سازانی که همیشه با حضور خود در صحنه های مختلف انقلاب اسلامی خوش درخشیدند و افتخاری برای این مرزو بوم بوده اند.
عزیزان جوانی دوره دل خوشی هاست دوره رهایی از قید و بندهایی است که در سنین دیگر دست و پای انسان را می بندد. انرژی وصف ناپذیری که در دوران جوانی وجود دارد را هیچگاه نمی توان در دوره دیگری از زندگی پیدا کرد. سرحال ، شاد ، پر انرژی و… همگی فقط و فقط در جوانی یافت می شود. به همین دلیل است که تمامی شاعران نامی جوانی را چون دری گرانبها می دانند که با هیچ پول و متاع مادی نمی توان آن را خریداری کرد. در این ایامی که با وجود این ویروس منحوس مشکلاتی بوجود آمده باز این شما هستید که می توانید در رفع این مشکل بزرگ مثمر ثمر باشید. امیدوارم با همکاری و همدلی شما جوانان با همه اقشار مردم و مسئولین بتوانیم در رفع این مشکل در شهرستان و جامعه قدم بزرگی برداریم.
همیشه شاد و سلامت باشید.

سلام
سلام به جوانان عزیز ورزشکار
سلام به آینده سازانی که همیشه با حضور خود در صحنه های مختلف انقلاب اسلامی خوش درخشیدند و افتخاری برای این مرزو بوم بوده اند.
عزیزان جوانی دوره دل خوشی هاست دوره رهایی از قید و بندهایی است که در سنین دیگر دست و پای انسان را می بندد. انرژی وصف ناپذیری که در دوران جوانی وجود دارد را هیچگاه نمی توان در دوره دیگری از زندگی پیدا کرد. سرحال ، شاد ، پر انرژی و… همگی فقط و فقط در جوانی یافت می شود. به همین دلیل است که تمامی شاعران نامی جوانی را چون دری گرانبها می دانند که با هیچ پول و متاع مادی نمی توان آن را خریداری کرد. در این ایامی که با وجود این ویروس منحوس مشکلاتی بوجود آمده باز این شما هستید که می توانید در رفع این مشکل بزرگ مثمر ثمر باشید. امیدوارم با همکاری و همدلی شما جوانان با همه اقشار مردم و مسئولین بتوانیم در رفع این مشکل در شهرستان و جامعه قدم بزرگی برداریم.
همیشه شاد و سلامت باشید.

  • نویسنده : محمدجواد اکبری