ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان کوهبنان با موضوع مشارکت جوانان و با محوریت همت جوانانه ، کمک مومنانه در محل دفتر فرماندار تشکیل شد 🌹روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان @kouhbananvarzeshsalamat

 

ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان کوهبنان با موضوع مشارکت جوانان و با محوریت همت جوانانه ، کمک مومنانه در محل دفتر فرماندار تشکیل شد

🌹روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

@kouhbananvarzeshsalamat

  • نویسنده : علی رضا سیف اللهی
  • منبع خبر : ورزش کوهبنان