راهیابی کونگفوکارکوهبنانی به اردوی انتخابی کشوری مسابقات کونگ فو قهرمانی استان کرمان یادواره شهید حاج یونس زنگی آبادی و شهید شعبان کهنوجی وبا حضور ۲۲۰کونگ فو کار ازسراسر استان درزنگی آباد برگزارگردید. در پایان این رقابت ها آقای محمدرضا خالداری دروزن۲۰کیلوگرم باغلبه برحریفان خود به مقام اول رسید وبه اردوی انتخابی تیم استان دعوت شد. […]

راهیابی کونگفوکارکوهبنانی به اردوی انتخابی کشوری

مسابقات کونگ فو قهرمانی استان کرمان یادواره شهید حاج یونس زنگی آبادی و شهید شعبان کهنوجی وبا حضور ۲۲۰کونگ فو کار ازسراسر استان درزنگی آباد برگزارگردید.

در پایان این رقابت ها آقای محمدرضا خالداری دروزن۲۰کیلوگرم باغلبه برحریفان خود به مقام اول رسید وبه اردوی انتخابی تیم استان دعوت شد.

فخارزاده سرمربی تیم کونگ فو کاران شهرستان گفت: دراین مسابقات آقایان
مهدی توکلی،پوریامجیدی ابوالفضل قربانی در رده سنی نونهالان مقام دوم را از آن خود کردندودررده سنی نوجوانان هم آقای حسین اسماعیلی به مقام دوم رسید.
فخارزاده یادآورشد فقط نفرات اول این مسابقات به اردوی انتخابی دعوت شده اند.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان