رئیس جدیدهیئت جودو شهرستان کوهبنان منصوب شد. طی حکمی از طرف محمد اکبری رئیس هیئت جودو استان آقای حسین قاسمی به عنوان رئیس جدید این هیئت منصوب شد. امیداست باتلاشهاوپیگیری های ایشان شاهد رشد و شکوفایی بیش از پیش ورزش جودو شهرستان باشیم. ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

رئیس جدیدهیئت جودو شهرستان کوهبنان منصوب شد.

طی حکمی از طرف محمد اکبری رئیس هیئت جودو استان آقای حسین قاسمی به عنوان رئیس جدید این هیئت منصوب شد.

امیداست باتلاشهاوپیگیری های ایشان شاهد رشد و شکوفایی بیش از پیش ورزش جودو شهرستان باشیم.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان