طی دیدار کارکنان اداره ورزش وجوانان با پرسنل و پرستاران بیمارستان ابوحامد شهرستان کوهبنان، از زحمات این عزیزان تقدیر، و لوح سپاس توسط مهران کارگر رییس اداره اهدا گردید. همچنین نقاشی کودکان که درباب شرایط بیماری کرونا و تلاش های کادر درمان ترسیم شده بود، تقدیم این عزیزان گردید و در ادامه با هنرمندان کوچولو […]

طی دیدار کارکنان اداره ورزش وجوانان با پرسنل و پرستاران بیمارستان ابوحامد شهرستان کوهبنان، از زحمات این عزیزان تقدیر، و لوح سپاس توسط مهران کارگر رییس اداره اهدا گردید. همچنین نقاشی کودکان که درباب شرایط بیماری کرونا و تلاش های کادر درمان ترسیم شده بود، تقدیم این عزیزان گردید و در ادامه با هنرمندان کوچولو تماس تصویری صورت گرفت.
. ((روابط عمومی اداره ورزش،وجوانان شهرستان کوهبنان))

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان