دیدار نوروزی مهندس ایزدی مسئول هیات هندبال شهرستان کوهبنان با ورزشکاران و تجلیل از بانوان هندبالیست شهرستان در اولین جلسه تمرین تیم هندبال در سال ۱۳۹۸ ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان  

دیدار نوروزی مهندس ایزدی مسئول هیات هندبال شهرستان کوهبنان
با ورزشکاران و تجلیل از بانوان هندبالیست شهرستان در اولین جلسه تمرین تیم هندبال در سال ۱۳۹۸

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان