?دیدار منصور جعفری نژاد سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان با فرماندهی و مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه سپاه شهرستان به مناسبت روز پاسدار ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?دیدار منصور جعفری نژاد سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان
با فرماندهی و مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه سپاه شهرستان

به مناسبت روز پاسدار

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان