دیدار مسئولین هیات های ورزشی شهرستان کوهبنان و چند تن از روحانیون با خانواده شهید ورزشکار، شهید پورحمزه به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر و تکریم رمضان با ورزش- ۲ خرداد ۹۸

دیدار مسئولین هیات های ورزشی شهرستان کوهبنان و چند تن از روحانیون با خانواده شهید ورزشکار، شهید پورحمزه به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر و تکریم رمضان با ورزش- ۲ خرداد ۹۸