به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان؛ این دیدار که برای دل جویی حال ورزشکار معلول  انجام گرفت، منصور جعفری رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان از نزدیک با مدیر کل ورزش و جوانان درباره مشکلات اخیر زلزله  گفتگو کرد. در ابتدای این دیدار منصور جعفری رئیس اداره ورزش و […]

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان؛ این دیدار که برای دل جویی حال ورزشکار معلول  انجام گرفت، منصور جعفری رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان از نزدیک با مدیر کل ورزش و جوانان درباره مشکلات اخیر زلزله  گفتگو کرد.
در ابتدای این دیدار منصور جعفری رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان تشریح فعالیت های انجام شده در سطح شهرستان به بیان مشکلات این  معلولین  وزلزله زدگان شهرستان پرداخت.
در ادامه مدیرکل  بازدید و پای صحبت مسئولان و ورزشکاران هیئت پیرامون مسائل جاری مشکلات موجود نشست.
شایان ذکر است، مدیر کل ورزش و جوانان با اعلام حمایت از ورزش کار معلول ، نسبت به تلاش برای رفع مشکلات موجود قول مساعد داد.