دیدار فرماندار شهرستان کوهبنان ازباشگاه بدنسازی پوریای ولی فرماندار شهرستان کوهبنان عصرامروز ازباشگاه بدنسازی پوریای ولی بازدید نموده وازنزدیک باورزشکاران درد دل نمود. محمدرضامهدلو دراین دیدار ضمن تبریک کسب مقام سوم پرورش اندام استان توسط پهلوان ابراهیم دانشی گفت: پهلوان دانشی علاوه برقهرمانی ارزشمند، پهلوانی شایسته بوده که اخلاق ومنش رفتاری اش بعنوان نمونه بارز […]

دیدار فرماندار شهرستان کوهبنان ازباشگاه بدنسازی پوریای ولی
فرماندار شهرستان کوهبنان عصرامروز ازباشگاه بدنسازی پوریای ولی بازدید نموده وازنزدیک باورزشکاران درد دل نمود.
محمدرضامهدلو دراین دیدار ضمن تبریک کسب مقام سوم پرورش اندام استان توسط پهلوان ابراهیم دانشی گفت: پهلوان دانشی علاوه برقهرمانی ارزشمند، پهلوانی شایسته بوده که اخلاق ومنش رفتاری اش بعنوان نمونه بارز برای جوانان محسوب می شود.
وی درادامه از زحمات وتلاش ایشان تقدیرنمود.