دیدار رئیس واعضای هیئت فوتبال شهرستان کوهبنان با سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان صبح امروز رئیس هیئت فوتبال به همراه اعضای این هیئت با آقای مهران کارگر سرپرست جدید اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان دیداروانتصاب ایشان را تبریک گفتند. 🌹روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

دیدار رئیس واعضای هیئت فوتبال شهرستان کوهبنان با سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

صبح امروز رئیس هیئت فوتبال به همراه اعضای این هیئت با آقای مهران کارگر سرپرست جدید اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان دیداروانتصاب ایشان را تبریک گفتند.

🌹روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

  • نویسنده : علی رضا سیف الهی
  • منبع خبر : اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان