دیدار دوستانه نونهالان مدرسه فوتبال شهرستان کوهبنان با فوتبالیستهای نونهال باشگاه فرهنگی ورزشی شهدا بخش طغرالجرد استادیوم تختی کوهبنان به مناسبت هفته دولت شهریورماه ۱۴۰۱ ✅روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان✅

دیدار دوستانه نونهالان مدرسه فوتبال شهرستان کوهبنان با فوتبالیستهای نونهال باشگاه فرهنگی ورزشی شهدا بخش طغرالجرد استادیوم تختی کوهبنان به مناسبت هفته دولت شهریورماه ۱۴۰۱ ✅روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان✅