دیدار دوستانه تیم والیبال بانوان بخش طغرالجرد وبانوان شهرستان کوهبنان(بزرگسالان) به مناسبت هفته دولت دیروز عصر سه شنبه مورخه ۱۴۰۱٫۰۶٫۰۷به میزبانی شهرستان کوهبنان در سالن ورزشی تختی برگزار شد قضاوت این دیدار برعهده سرکارخانم صانعی ومحمدحسنی بود. باتشکر از سرکارخانم فتاحی نماینده اموربانوان شهرستان در بخش طغرالجرد. ✅ روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان✅

دیدار دوستانه تیم والیبال بانوان بخش طغرالجرد وبانوان شهرستان کوهبنان(بزرگسالان) به مناسبت هفته دولت دیروز عصر سه شنبه مورخه ۱۴۰۱٫۰۶٫۰۷به میزبانی شهرستان کوهبنان در سالن ورزشی تختی برگزار شد قضاوت این دیدار برعهده سرکارخانم صانعی ومحمدحسنی بود. باتشکر از سرکارخانم فتاحی نماینده اموربانوان شهرستان در بخش طغرالجرد. ✅ روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان✅