دیدار دوستانه تیم های بسکتبال نوجوانان جهان اسپرت کوهبنان و اسپاد اسلم اسپرت زرند این دیداربه میزبانی شهرستان کوهبنان برای اولین بار در محل سالن ورزشی رهبری برگزار و بابرترری تیم میهمان به پایان رسید. ضمن تشکر از آقایان پورسعید واکبرزاده برای تک تک بسکتبالیست های شهرستان کوهبنان آرزوی موفقیت و سربلندی داریم. ?روابط عمومی […]

دیدار دوستانه تیم های بسکتبال نوجوانان
جهان اسپرت کوهبنان و اسپاد اسلم اسپرت زرند

این دیداربه میزبانی شهرستان کوهبنان برای اولین بار در محل سالن ورزشی رهبری برگزار و بابرترری تیم میهمان به پایان رسید.

ضمن تشکر از آقایان پورسعید واکبرزاده برای تک تک بسکتبالیست های شهرستان کوهبنان آرزوی موفقیت و سربلندی داریم.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان