دیدار دوستانه بین تیم های والیبال شعبجره و تیم شهرستان کوهبنان برگزار شد. 💥این دیدار دوستانه امروز برگزار شد و تیم والیبال شهرستان با حساب ۳بر ۱به پیروزی رسید. 🎗از مربی سخت کوش و دلسوز والیبال شهرستان جناب اقای حسین جدیدی کمال تشکر را داریم. 🏐هیئت والیبال شهرستان کوهبنان🏐

دیدار دوستانه بین تیم های والیبال
شعبجره و تیم شهرستان کوهبنان برگزار شد.
💥این دیدار دوستانه امروز برگزار شد و تیم والیبال شهرستان با حساب ۳بر ۱به پیروزی رسید.
🎗از مربی سخت کوش و دلسوز والیبال شهرستان جناب اقای حسین جدیدی کمال تشکر را داریم.
🏐هیئت والیبال شهرستان کوهبنان🏐
  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان