با هماهنگی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان از تیم معادن بافق یزد در رده های سنی نوجوانان و امید دعوت شد و مسابقه ی دوستانه فوتسال در محل سالن ورزشی رهبری برگزار گردید و تیم نوجوانان نتیجه را ۳ بر۲ به حریف واگذار کرد و تیم منتخب معادن کوهبنان موفق شد با نتیجه ی ۸ […]

با هماهنگی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان از تیم معادن بافق یزد در رده های سنی نوجوانان و امید دعوت شد و مسابقه ی دوستانه فوتسال در محل سالن ورزشی رهبری برگزار گردید و تیم نوجوانان نتیجه را ۳ بر۲ به حریف واگذار کرد و تیم منتخب معادن کوهبنان موفق شد با نتیجه ی ۸ بر ۳ بر حریف خود پیروز شود.

IMG_0002 IMG_0006 IMG_0010