اعضای هیئت جودو و جودوکاران شهرستان کوهبنان در روز جهانی معلولین با دانش اموزان مرکز آموزشی امام رضا(ع) دیدار نمودند. در این دیدار اعضای هیئت جودو و ورزشکاران این رشته با اهداء شاخه گل، پذیرایی با شیرینی و آش و اجرای حرکات نمایشی جودو جشن شادی و اهداء جوایز بین دانش آموزان این مرکز لحظات […]

اعضای هیئت جودو و جودوکاران شهرستان کوهبنان در روز جهانی معلولین با دانش اموزان مرکز آموزشی امام رضا(ع) دیدار نمودند. در این دیدار اعضای هیئت جودو و ورزشکاران این رشته با اهداء شاخه گل، پذیرایی با شیرینی و آش و اجرای حرکات نمایشی جودو جشن شادی و اهداء جوایز بین دانش آموزان این مرکز لحظات شاد و خوشی را رقم زدند.

قاسمی رئیس هیئت جودو شهرستان هدف از این برنامه دیدار و اجرای این برنامه ها ایجاد روحیه و نشاط و شادابی بین دانش آموزان با نیازهای ویژه اعلام نمود.

روابط عمومی هیئت جودو شهرستان کوهبنان