دیدارسرهنگ علی بیگی جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کوهبنان ، حاج آقا هنرهوده نماینده ولی فقیه درناحیه مقاومت بسیج وآقای سیاه‌ چشم مسئول تربیت بدنی ناحیه مقاومت بسیج از برادرجانباز محمود حسین زاده

دیدارسرهنگ علی بیگی جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کوهبنان ، حاج آقا هنرهوده نماینده ولی فقیه درناحیه مقاومت بسیج وآقای سیاه‌ چشم مسئول تربیت بدنی ناحیه مقاومت بسیج از برادرجانباز محمود حسین زاده

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان