دو انتصاب در هیئت جودو شهرستان کوهبنان حسین قاسمی رئیس هیئت جودو شهرستان کوهبنان در احکام جداگانه ای آقای عباس بابایی را به سمت دبیر و خانم فاطمه اکبری را به عنوان نائب رئیس این هیئت منصوب کرد. ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

دو انتصاب در هیئت جودو شهرستان کوهبنان

حسین قاسمی رئیس هیئت جودو شهرستان کوهبنان در احکام جداگانه ای آقای عباس بابایی را به سمت دبیر و خانم فاطمه اکبری را به عنوان نائب رئیس این هیئت منصوب کرد.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان