دوچرخه سواران باشرکت درهمایش دوچرخه سواری با امام (ره) وشهداء تجدید میثاق نمودند همایش بزرگ دوچرخه سواری  شهرستان کوهبنان ازحرم تاحرم ، درمسیرمرقد شهدای گمنام تامرقد شهدای شهربرگزارگردید . دراین همایش ابتداورزشکاران ، برسرمرقد شهدای گمنام حضور پیداکرده وهمزمان با ساعت ورود امام خمینی (ره) به میهن اسلامی استارت همایش زده شد ودوچرخه سواران با […]

 دوچرخه سواران باشرکت درهمایش دوچرخه سواری با امام (ره) وشهداء تجدید میثاق نمودند

همایش بزرگ دوچرخه سواری  شهرستان کوهبنان ازحرم تاحرم ، درمسیرمرقد شهدای گمنام تامرقد شهدای شهربرگزارگردید .download (3)

دراین همایش ابتداورزشکاران ، برسرمرقد شهدای گمنام حضور پیداکرده وهمزمان با ساعت ورود امام خمینی (ره) به میهن اسلامی استارت همایش زده شد ودوچرخه سواران با پرچم های جمهوری اسلامی مسیر اصلی شهرراطی نموده وبا حضور برمزار شهدای شهر بار دیگر با شهداء وامام شهداء تجدید میثاق نمودند ، درادامه این مراسم تکاورسرپرست اداره ورزش وجوانان ضمن تقدیر وتشکر ازحضور فعال دانش آموزان وهمکاری مدیران مدارس دربرگزاری این همایش گفت : امروز درسراسر کشور همایش بزرگ دوچرخه سواری توسط دوچرخه سواران  برگزار می گردد وشما ورزشکاران  شهرستان کوهبنان نیز به سهم خود باشرکت دراین همایش نشان دادید قدردان خون شهداء وادامه دهنده راه آن عزیزان بوده وباامام خود تجدید میثاق نموده اید ، درپایان همایش نیز با اهداء جوایزاز۳۵ نفراز دوچرخه سواران شرکت کننده به مناسبت سی وپنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تجلیل

شد.

 

بنده به نوبه خودم از همکاری صمیمانه نیروی محترم انتظامی ،سپاه پاسداران وآموزش وپرورش وروسای کلیه ادارات شهرستان کمال تقدیر وتشکر رادارم.