دومین روز اجرای طرح ساختار قامتی زنان روستایی شهرستان کوهبنان – دهستان جور ☑️ روابط عمومی هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان

دومین روز اجرای طرح ساختار قامتی زنان روستایی شهرستان کوهبنان – دهستان جور ☑️ روابط عمومی هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان