?دوره آموزشی کمک های اولیه ویژه مربیان رشته های ورزشی شهرستان کوهبنان به مناسبت تکریم رمضان با ورزش در محل سالن کنفرانس آموزش و پرورش با حضور آقای پورعسکری ریاست جمعیت هلال احمر کوهبنان و مدرس این دوره برگزار گردید. ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?دوره آموزشی کمک های اولیه ویژه مربیان رشته های ورزشی شهرستان کوهبنان به مناسبت تکریم رمضان با ورزش در محل سالن کنفرانس آموزش و پرورش با حضور آقای پورعسکری ریاست جمعیت هلال احمر کوهبنان و مدرس این دوره برگزار گردید.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان