دواردهمین روز اجرای طح ملی ساختار قامتی زنان و دختران روستایی شهرستان کوهبنان (بخش مرکزی طغرالجرد) سه شنبه مورخه ۳۰/۱۰/۹۹ باتشکرا قای کارگر ریاست محترم اداره ورزش و جوانان اقای جعفری نژاد ریاست محترم هیئت روستایی اقای روح الامینی مسئول محترم حراست اداره اموزش و پرورش شهرستان و سرکار خانم قربانی سرکار خانم آجیگان مهدی […]

دواردهمین روز اجرای طح ملی ساختار قامتی زنان و دختران روستایی شهرستان کوهبنان (بخش مرکزی طغرالجرد) سه شنبه مورخه ۳۰/۱۰/۹۹ باتشکرا قای کارگر ریاست محترم اداره ورزش و جوانان اقای جعفری نژاد ریاست محترم هیئت روستایی اقای روح الامینی مسئول محترم حراست اداره اموزش و پرورش شهرستان و سرکار خانم قربانی سرکار خانم آجیگان مهدی زاده و ادیش کارشناسان ارزیاب و سرکار خانم جوزا مدیر دبیرستان ام ابیها

(روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان)

 

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : هیئت ورزش های بومی محلی