دعوت سرکارخانم تینا امیری جودوکار نونهال شهرستان به مسابقات کشوری را خدمت جامعه بانوان ورزشکار شهرستان تبریک عرض می نماییم و تشکر میکنیم از زحمات مربی قهرمان پرور شهرستان سرکار خانم مهلاسادات رنجبر 🌹روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان🌹

دعوت سرکارخانم تینا امیری جودوکار نونهال شهرستان به مسابقات کشوری را خدمت جامعه بانوان ورزشکار شهرستان تبریک عرض می نماییم و تشکر میکنیم از زحمات مربی قهرمان پرور شهرستان سرکار خانم مهلاسادات رنجبر 🌹روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان🌹