در دهه کرامت جلسه هماهنگی برنامه های اوقات فراغت بانوان شهرستان وپیگیری مشکلات بانوان ورزشکار امروز صبح با حضور مسئول امور ورزش بانوان ونواب رئیس هیات های ورزشی در اداره ورزش و جوانان شهرستان برگزار گردید . 🌸 روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان🌸  

در دهه کرامت جلسه هماهنگی برنامه های اوقات فراغت بانوان شهرستان وپیگیری مشکلات بانوان ورزشکار امروز صبح با حضور مسئول امور ورزش بانوان ونواب رئیس هیات های ورزشی در اداره ورزش و جوانان شهرستان برگزار گردید . 🌸 روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان🌸