?درخشش ورزشکاران بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان در مسابقات جام خوشه چین استان اولین دوره مرحله استانی مسابقات جام خوشه چین با حضور ۱۱شهرستان در قالب ۶رشته ورزشی به میزبانی شهرستان های کرمان ،بافت و بم وبا شرکت ۴۶۶نفر برگزار شد. ?دراین مسابقات در بخش آقایان دررشته دو۵۰۰۰متر استقامتی امیرحسین صادق زاده به مقام […]

?درخشش ورزشکاران بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان در مسابقات جام خوشه چین استان

اولین دوره مرحله استانی مسابقات جام خوشه چین با حضور ۱۱شهرستان در قالب ۶رشته ورزشی به میزبانی شهرستان های کرمان ،بافت و بم وبا شرکت ۴۶۶نفر برگزار شد.

?دراین مسابقات در بخش آقایان دررشته دو۵۰۰۰متر استقامتی امیرحسین صادق زاده به مقام اول رسید.

?ودر بخش بانوان خانم زهرا رشیدی در رشته هفت سنگ مهارتی توانست مقام سوم را کسب نماید.

✔️از زحمات سرپرستان تیم هاآقایان مهران کارگرومحمودحسین زاده و خانم هاسرکار خانم احمدی، آدیش وقربانی تجلیل می نمائیم.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان