*درخشش هندبالیست های کوهبنانی در صفحه اینستاگرامی فدراسیون هندبال 🔹در پی اعلام فدراسیون هندبال کشور در خصوص پویش “در خانه بمانیم” به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کووید۱۹ و در خواست ارسال کلیپ های ورزشی متناسب با وضعیت موجود در منازل، با پیگیری هیئت هندبال شهرستان، هندبالیست های کوهبنانی با ساخت و ارسال کلیپ های […]

*درخشش هندبالیست های کوهبنانی در صفحه اینستاگرامی فدراسیون هندبال

🔹در پی اعلام فدراسیون هندبال کشور در خصوص پویش “در خانه بمانیم” به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کووید۱۹ و در خواست ارسال کلیپ های ورزشی متناسب با وضعیت موجود در منازل، با پیگیری هیئت هندبال شهرستان، هندبالیست های کوهبنانی با ساخت و ارسال کلیپ های متعدد اجرای حرکات هندبالی، مورد توجه و تایید فدراسیون هندبال قرار گرفته، بطوری که قریب به اکثر کلیپ های ارسالی در صفحه اینستاگرامی فدراسیون هندبال قرار داده شدند.

🌺روابط عمومی هیئت هندبال شهرستان کوهبنان

درخشش هندبالیست های کوهبنانی

درخشش هندبالیست های کوهبنانی

@kouhbananvarzeshsalamat

  • نویسنده : علی رضا سیف الهی
  • منبع خبر : هیات هندبال شهرستان کوهبنان