?درخشش نمایندگان ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان در چهارمین دوره مسابقات قرآن مرحله استانی چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم استان کرمان در رشته های قرائت تحقیق ، حفظ یک جزء ، حفظ ده جزء و حفظ کل قرآن درمحل اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان با شرکت منتخبین شهرستان های استان برگزار شد. ۶نماینده از […]

?درخشش نمایندگان ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان در چهارمین دوره مسابقات قرآن مرحله استانی

چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم استان کرمان در رشته های قرائت تحقیق ، حفظ یک جزء ، حفظ ده جزء و حفظ کل قرآن درمحل اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان با شرکت منتخبین شهرستان های استان برگزار شد.

۶نماینده از شهرستان کوهبنان(۳نفر آقا و۳ نفر خانم ) دراین دوره از مسابقات حضور داشتندودر پایان آقای محمد مهدی رهجو دربخش حفظ ۱۰ جزء مقام اول استان ،
آقای هادی رهجو دربخش حفظ یک جزء مقام دوم استان
و خانم رقیه خیراندیش دربخش قرائت تحقیق مقام دوم استان
را ازآن خود کردند.

ضمن تبریک به این عزیزان و تشکر از سایر نمایندگان اعزامی به این مسابقات ، آرزوی موفقیت درمیادین ملی و فراملی را برای نمایندگان شهرستان را داریم.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان