این مسابقات که در سالن ۹ دی کرمان برگزار شد تیم والیبال بانوان بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان با مربی گری سرکار خانم محسن بیگی توانست نائب قهرمان این مسابقات گردد. روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

این مسابقات که در سالن ۹ دی کرمان برگزار شد تیم والیبال بانوان بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان با مربی گری سرکار خانم محسن بیگی توانست نائب قهرمان این مسابقات گردد.

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان