دختران نوجوان بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان به مناسبت سومین سالگرد سردار دلها حاج قاسم سلیمانی با خانواده شهید رضا محسن بیگی دیدار کردند. ✅ روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان✅

دختران نوجوان بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان به مناسبت سومین سالگرد سردار دلها حاج قاسم سلیمانی با خانواده شهید رضا محسن بیگی دیدار کردند. ✅ روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان✅