شهرداری کوهبنان با همکاری اداره آموزش و پرورش کوهبنان اسپانسری تیم ستاره های کوهبنان را برعهده گرفت. پس از گفتگوهای انجام شده توسط آقای محمدحسنی مربی تیم با شهردار محترم کوهبنان جناب آقای مهندس زعیم که یکی از معدود مسئولان ورزشی شهرستان می باشد . و پیگیری آقای مهندس زعیم در جلسات شورای شهر کوهبنان٬ […]

شهرداری کوهبنان با همکاری اداره آموزش و پرورش کوهبنان اسپانسری تیم ستاره های کوهبنان را برعهده گرفت.

پس از گفتگوهای انجام شده توسط آقای محمدحسنی مربی تیم با شهردار محترم کوهبنان جناب آقای مهندس زعیم که یکی از معدود مسئولان ورزشی شهرستان می باشد . و پیگیری آقای مهندس زعیم در جلسات شورای شهر کوهبنان٬ بلاخره شهردای کوهبنان به عنوان اسپانسر اول این تیم معرفی شد و مقرر شد این تیم با عنوان ستاره های شهرداری کوهبنان در مسابقات شرکت نماید.

از همکاری و مساعدت جناب آقای مهندس زعیم در این رابطه کمال تشکر و سپاسگذاری را داریم.