حضور کارمندان دوچرخه سوار شهرستان کوهبنان در مرقد سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به مناسبت دهه مقاومت و بزرگداشت شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی وتجدید میثاق با شهداء و سیدالشهداء مقاومت _ پنجشنبه مورخه ۲۳ دیماه ۱۴۰۰ ☑️ هیات ورزش دوچرخه سواری شهرستان کوهبنان

حضور کارمندان دوچرخه سوار شهرستان کوهبنان در مرقد سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به مناسبت دهه مقاومت و بزرگداشت شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی وتجدید میثاق با شهداء و سیدالشهداء مقاومت _ پنجشنبه مورخه ۲۳ دیماه ۱۴۰۰ ☑️ هیات ورزش دوچرخه سواری شهرستان کوهبنان