حضور پرشور جامعه ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان درکنار سایر اقشار جامعه در مراسم راهپیمایی ۲۲بهمن   ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

حضور پرشور جامعه ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان درکنار سایر اقشار جامعه در مراسم راهپیمایی ۲۲بهمن

 

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان