حضور منصور جعفری نژاد و خانم آدیش در گردهمایی روسا و نواب رئیس بانوان هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی استان کرمان ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان?

حضور منصور جعفری نژاد و خانم آدیش در گردهمایی روسا و نواب رئیس بانوان هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی استان کرمان

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان?