آقای محمود حسین زاده مسئول انجمن پیشکسوتان شهرستان کوهبنان به دعوت ریاست انجمن پیشکسوتان استان کرمان در آیین اختتامیه اولین دوره مسابقات خوشکسوتان استان حضور یافت و در این مراسم لوح یادبود بازیکنان تیم خوشکسوتا شهرستان کوهبنان را دریافت کرد. روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

آقای محمود حسین زاده مسئول انجمن پیشکسوتان شهرستان کوهبنان به دعوت ریاست انجمن پیشکسوتان استان کرمان در آیین اختتامیه اولین دوره مسابقات خوشکسوتان استان حضور یافت و در این مراسم لوح یادبود بازیکنان تیم خوشکسوتا شهرستان کوهبنان را دریافت کرد.

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان