حضور سرکار خانم اکبری نائب رئیس بانوان هیئت جودو شهرستان کوهبنان در جلسه نایب رئیس های جودو استان باحضور آقای اکبری ریس هیات استان وسرکار خانم گرامی ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

حضور سرکار خانم اکبری نائب رئیس بانوان هیئت جودو شهرستان کوهبنان در جلسه نایب رئیس های جودو استان باحضور آقای اکبری ریس هیات استان وسرکار خانم گرامی


?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان