محمدجواد اکبری رئیس هیئت انجمن های ورزشی شهرستان کوهبنان به همراه خانم آدیش مسئول ورزش بانوان شهرستان در نشست سالیانه اعضای هیئت انجمنهای ورزشی استان و شهرستانها و کمیته های تابعه برگزار شد شرکت نمودند. در این نشست آقای بلوردی رئیس هیئت انجمنهای ورزشی استان ضمن تشکر و خیر مقدم به همه حضار در خصوص […]

محمدجواد اکبری رئیس هیئت انجمن های ورزشی شهرستان کوهبنان به همراه خانم آدیش مسئول ورزش بانوان شهرستان در نشست سالیانه اعضای هیئت انجمنهای ورزشی استان و شهرستانها و کمیته های تابعه برگزار شد شرکت نمودند.

در این نشست آقای بلوردی رئیس هیئت انجمنهای ورزشی استان ضمن تشکر و خیر مقدم به همه حضار در خصوص اهداف و برنامه های هیئت مطالبی را بیان نمودند و تاکید نمودند که همه ی کمیته ها و هیئتهای شهرستانها در شناساندن رشته های مختلف ورزشی تحت پوشش این هیئت همت مضاعف داشته و بصورت جدی اقدام نمایند. در ادامه نشست نایب رئیس بانوان و مسئول کمیته آموزش هیئت استان مواردی را بیان نمودند و همچنین سرکار خانم گرامی مسئول ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان نیز مطالبی جهت حضور بیشتر بانوان در برنامه های این هیئت ارائه نمودند. پس از آن مسئولین کمیته های استان و روسا و نایب رئیسان هیئت های شهرستانها مشکلات و پیشنهادات خود را جهت تقویت و تثبیت جایگاه این هیئت در سطح کشور اعلام نموده و در پایان از زحمات کمیته های فعال استان تجلیل به عمل آمد.

روابط عمومی هیئت انجمنهای ورزشی شهرستان کوهبنان