دکتر امیری خراسانی با حضور در فستیوال مدارس فوتبال در مجموعه ورزشی شهرداری کرمان با مربیان و ورزشکاران دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش واحد خبر اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان؛ دکتر امیری خراسانی با حضور در فستیوال مدارس فوتبال در مجموعه ورزشی شهرداری کرمان با مربیان و ورزشکاران دیدار و گفتگو کرد.
گفتنی است فستیوال مدارس فوتبال پسران در رده سنی زیر ۱۲ سال پسران به منظور انتخاب نهایی فوتبال آموزان، برای شرکت در پنجمین فستیوال ملی فوتبال پایه پسران برگزار شد و پنجمین فستیوال ملی فوتبال پایه پسران در رده سنی زیر ۱۲ سال شامل متولدان ۱۱ دی ماه ۸۴ تا ۱۰ دی ماه ۸۶ ۱۰ الی ۱۴ شهریور جاری و سومین فستیوال ملی فوتبال پایه دختران رده سنی زیر ۱۴ سال شامل متولدان ۱۱ دی ماه ۸۲ به بعد از ۱۴ تا ۱۵ شهریور جاری برگزار می شود.