خانم ها: انسیه مجیدی ،فاطمه پورایزدی و مریم طحانی سه داور کوهبنانی در دوره آموزشی آکادمی ،داوران جوان بین  سنین۱۷تا ۲۴ استان شرکت کردند.این داوران با طی آموزش های تئوری ،عملی آمادگی جسمانی خودرا محک زدند .برای این داوران شهرستان آرزوی موفقیت و سربلندی داریم . روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

خانم ها: انسیه مجیدی ،فاطمه پورایزدی و مریم طحانی سه داور کوهبنانی در دوره آموزشی آکادمی ،داوران جوان بین  سنین۱۷تا ۲۴ استان شرکت کردند.این داوران با طی آموزش های تئوری ،عملی آمادگی جسمانی خودرا محک زدند .برای این داوران شهرستان آرزوی موفقیت و سربلندی داریم .

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان