حضور اقای اکبری ریاست محترم هیات انجمن های ورزشی شهرستان و سرکار خانم باقی زاده مسئول کمیته ی جهت یابی و اقای قاسم خانی دبیر کمیته ی جهت یابی شهرستان در کلاس اموزش عملی جهت یابی استان به میزبانی کرمان پنج شنبه مورخ ۱۰:۱۱:۱۳۹۹ (روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان)

حضور اقای اکبری ریاست محترم هیات انجمن های ورزشی شهرستان و سرکار خانم باقی زاده مسئول کمیته ی جهت یابی و اقای قاسم خانی دبیر کمیته ی جهت یابی شهرستان در کلاس اموزش عملی جهت یابی استان به میزبانی کرمان پنج شنبه مورخ ۱۰:۱۱:۱۳۹۹ (روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان)

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان